Χορήγηση Βεβαίωσης Τετραγωνικών μέτρων για ΔΕΗ ( Δ.Τ. – Δ.Φ. – Τ.Α.Π.)

Πληροφορίες :

Τμήμα Εσόδων , Α΄ όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου , Πλατεία Ηρώων , ΄Άνω Λιόσια .
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2042796 .

Για την χορήγηση βεβαίωσης τετραγωνικών μέτρων για τη Δ.Ε.Η απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Εργοταξιακή Παροχή :

 • Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας , θεωρημένη από την πολεοδομία για ηλεκτροδότηση ,
 • Πιστοποιητικό Ηλεκτρ/γου με τον Αριθμό Παροχής και την αίτηση ηλεκτρ/σης από Δ.Ε.Η. με αριθμό παροχής ,
 • Τακτοποίηση του Τ.Α.Π.

Κοινόχρηστη Παροχή:

 • Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας , θεωρημένη από την πολεοδομία για ηλεκτροδότηση ,
 • Πιστοποιητικό Ηλεκτρ/γου με τον Αριθμό Παροχής και την αίτηση ηλεκτρ/σης από Δ.Ε.Η. με αριθμό παροχής ,
 • Τεχνική έκθεση από τον μηχανικό με ακριβή περιγραφή τ.μ. όλου του κτηρίου και φωτ/πίες λογ/σμων Δ.Ε.Η. που ηλεκτροδοτούν άλλα διαμερίσματα και ορόφους .

Τελική Παροχή σε Διαμέρισμα:

 • Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας , θεωρημένη από την πολεοδομία για ηλεκτροδότηση ,
 • Πιστοποιητικό Ηλεκτρ/γου με τον Αριθμό Παροχής και λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή αίτηση ηλεκτρ/σης Δ.Ε.Η
 • κατόψεις ορόφων , διάγραμμα κάλυψης ή Τεχνική έκθεση συμπληρωμένη από τον μηχανικό βεβαιώνοντας τα τ.μ. που θα ηλεκτροδοτηθούν κ΄ ακριβή περιγραφή τ.μ. όλου του κτηρίου .

Μονοκατοικίες – Μεζονέτες:

 • Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας , θεωρημένη από την πολεοδομία για ηλεκτροδότηση ,
 • Πιστοποιητικό Ηλεκτρ/γου με τον Αριθμό Παροχής ή λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή αίτηση ηλεκτρ/σης Δ.Ε.Η. ,
 • κατόψεις ορόφων , διάγραμμα κάλυψης ή Τεχνική έκθεση συμπληρωμένη από τον μηχανικό βεβαιώνοντας τα τ.μ. που θα ηλεκτροδοτηθούν κ΄ ακριβή περιγραφή τ.μ. όλου του κτηρίου .

Επανασυνδέσεις Ακινήτων:

 • Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας , θεωρημένη από την πολεοδομία για ηλεκτροδότηση ,
 • Συμβόλαιο αγοράς ή Μισθωτήριο αν μισθώνεται και τελευταίο λογ/σμό από Δ.Ε.Η. με αριθμό παροχής ,
 • Βεβαίωση από την ΔΕΗ για τον χρόνο της διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος
 • Τακτοποίηση οφειλών Τ.Α.Π. & Δ.Τ. , ΔΦ .

Τροποποίηση Τετραγωνικών Μέτρων:

 •  Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας , θεωρημένη από την πολεοδομία για ηλεκτροδότηση ,
 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου , τελευταίο λογαριασμό από Δ.Ε.Η. με αριθμό παροχής ,
 • Δικαιολογητικά για την εξακρίβωση των μέτρων (συμβόλαιο-κάτοψη κλπ) , κατόψεις ορόφων , διάγραμμα κάλυψης ή Τεχνική έκθεση συμπληρωμένη από τον μηχανικό βεβαιώνοντας τα τ.μ. που θα ηλεκτροδοτηθούν κ΄ ακριβή περιγραφή τ.μ. όλου του κτηρίου
 • Τακτοποίηση των οφειλών (Δ.Τ., Δ.Φ. & Τ.Α.Π.) που προκύπτουν από την διαφορά .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στις οικίες με υπόγειο χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του χρήστη (ιδιοκτήτης-ενοικιαστής) για την χρήση του υπογείου.

Αστυνομική ταυτότητα και Α.Φ.Μ. , Αν οι παραπάνω ενέργειες γίνονται για λογαριασμό τρίτου χρειάζεται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής .

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛ. Τ.Μ. ΔΗΜ. ΤΕΛΩΝ & Τ.Α.Π. ΓΙΑ ΔΕΗ

1) Στο Πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου , να αναφέρεται ο αριθμός του του διαμερίσματος και ο όροφος ( π.χ. ΔΙΑΜ. Α1 , κλπ) , καθώς και ο αριθμός παροχής που δίδεται από το αρμόδιο γραφείο Δ.Ε.Η.

2) Αν υπάρχουν περισσότερες από μία Οικοδομικές Άδειες , θα τις προσκομίσετε όλες . Εάν στην Άδεια οικοδομής δεν αναφέρεται μαζί με την οδό και ο αριθμός , τότε προηγείται η διαδικασία για βεβαίωση ακριβούς αρίθμησης , ( δίνεται από την τεχνική Υπηρεσία και συνημμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ).

3) Τεχνική έκθεση του Μηχανικού , θα αναφέρει τα τ.μ. για ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ και ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ της οικοδομής . Όχι μόνο για τον όροφο που θέλετε να ηλεκτροδοτήσετε . ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να αναφέρονται αναλυτικά τα κοινόχρηστα που αντιστοιχούν σε ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟ . Για τις ΑΠΟΘΗΚΕΣ , για τις ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ , τις ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ και λοιπών χώρων αποκλειστικής χρήσης ( πυλωτή – ακάλυπτος – πρασιά ) , να αναφέρονται τα τ.μ. για κάθε μια χωριστά , και να γνωρίζετε σε ποιόν ιδιοκτήτη ανήκει η κάθε μία απ’ αυτές ( θα χρειαστεί η συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης ). Επίσης να μην ξεχάσετε να αναφέρετε και το ΔΩΜΑ εάν υφίσταται .

4) Να προσκομίσετε τις εγκεκριμένες κατόψεις της Πολεοδομίας ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ , και όχι μόνο του διαμερίσματος για το οποίο ζητάτε την ηλεκτροδότηση .

5) Να προσκομίσετε τους λογαριασμούς όλων των <<ρολογιών >> της ΔΕΗ της οικοδομής σας . Προσέξτε να είναι οι τελευταίοι , ( ανεξάρτητα αν είναι πληρωμένοι ή όχι ) . Άν δεν έχετε πρόσφατους λογαριασμούς , μπορείτε να πάρετε αντίγραφο λογ/σμού από το γραφείο της Δ.Ε.Η. – ΔΕΔΔΗΕ που να αναφέρονται τα τ.μ. των Δ.Τ. , Δ.Φ. και Τ.Α.Π.

6) Η διαδικασία για την πληρωμή για το τέλος χρήσης πεζοδρομίου , ή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και Δημοτικών Τελών προηγούνται της παρούσης διαδικασίας .

7) Θα πρέπει σε συνεννόηση με τους άλλους ιδιοκτήτες να δηλώσετε σε Υπευθ. Δήλωση του Νόμου 1599/1986, σε ποιους λογαριασμούς θα χρεωθούν τα κοινόχρηστα – στην περίπτωση που δεν έχετε χωριστό κοινόχρηστο ρολόι .

8) Απαραίτητα να έχετε μαζί σας , την Αστυνομική σας Ταυτότητα και το Α.Φ.Μ. σας .

9) Απ’ όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η Υπηρεσία μας θα κρατήσει πρωτότυπη μόνο το υπ’ αριθμόν 3 , δηλαδή την βεβαίωση του μηχανικού σας με την σφραγίδα του , την υπογραφή του και την ημερομηνία έκδοσής της .

10) Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωσή σας καθ’ έτος της οίκοθεν καταβολής του ΤΑΠ στο ταμείο του Δήμου μας , για τα οικόπεδα , των χιλιοστών που αντιστοιχούν στο οικόπεδο για τα ημιτελή ακίνητα καθώς και του δικαιώματος υψούν .

Εκτός των ανωτέρω η Υπηρεσία διατηρεί τις επιφυλάξεις της για τυχόν νεότερα δικαιολογητικά ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης .