CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών – μελανιών, τόνερ, γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού έτους 2024

Αναρτήθηκε στις 8/11/2023, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]
 

Άνω Λιόσια,  07-11-2023

Αριθ. Πρωτ.:  42554

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια
1) αναλωσίμων υλικών – μελανιών και τόνερ για τους Η/Υ, τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα,
2) γραφικής ύλης και 3) φωτοτυπικού χαρτιού έτους 2024»Α.Μ.: 20/2023,
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 262.124,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια 1) αναλωσίμων υλικών – μελανιών και τόνερ για τους Η/Υ, τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα, 2) γραφικής ύλης και 3) φωτοτυπικού χαρτιού έτους 2024».

Η παρούσα σύμβαση αφορά την: «Προμήθεια 1) αναλωσίμων υλικών – μελανιών και τόνερ για τους Η/Υ, τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα, 2) γραφικής ύλης και 3) φωτοτυπικού χαρτιού», απαραίτητων για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου Φυλής για το έτος 2024. Τα προς προμήθεια υλικά, περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες των ενδεικτικών προϋπολογισμών της μελέτης της υπηρεσίας, καταχωρημένα κατά ομάδες υλικών.

Τα CPV των ειδών της προμήθειας είναι :

1) ΑΝΑΛΩΣΙΜA ΥΛΙΚA – ΜΕΛΑΝΙA & ΤΟΝΕΡ (ομάδα 1) CPV : 30125120-8 & 30192110-5

2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ομάδα 2) CPV : 30192700-8

3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ομάδα 3) CPV : 30197643-5

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται να ανέλθει στις 262.124,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 211.390,37€ + ΦΠΑ 50.733,69€ = 262.124,06€). Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και δικαίωμα προαίρεσης 50% προϋπολογισμού 87.374,69€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (Προϋπολογισμός προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ 70.463,46€ + ΦΠΑ προαίρεσης 16.911,23€ = 87.374,69€). Ο προϋπολογισμός της σύμβασης χωρίς την προαίρεση προϋπολογίζεται να ανέλθει στις 174.749,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (Προϋπολογισμός χωρίς προαίρεση και ΦΠΑ 140.926,91€ + ΦΠΑ χωρίς προαίρεση 33.822,46€ = 174.749,37€).

Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει των προϋπολογισμών των Κ.Α. του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Φυλής ως κάτωθι:

  • 6612.10003 (ΜΕΛΑΝΙΑ) με το ποσό των 114.021,37 €
  • 6612.10001 (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) με το ποσό των 82.623,25 €
  • 6612.10002 (ΦΩΤΟΤ. ΧΑΡΤΙ) με το ποσό των 65.479,44 €

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι 31/12/2024 ή έως την εξάντληση του ποσού.

Ο Δήμος σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/16 διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει κατά ποσοστό έως 50% του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού ήτοι 87.374,69€ με ΦΠΑ, σε οποιοδήποτε από τα προς προμήθεια προβλεπόμενα είδη (περιλαμβανομένων και των ειδών που στον παρόντα ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν προβλέπονται) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν ανά ομάδα της συγκεκριμένης προμήθειας. Η επιπλέον προμήθεια μπορεί να ζητηθεί  εντός του χρόνου διάρκειας της σύμβασης και μέχρι του ποσού της προαίρεσης ανά ομάδα με σχετική απόφασή του, την οποία και θα κοινοποιήσει στον οριστικό ανάδοχο 15 ημέρες πριν την υποχρέωση του τελευταίου να παραδώσει τα επιπλέον προϊόντα που θα του ζητηθούν. Το ποσό της προαίρεσης ανά ομάδα θα διαμορφωθεί στο 50% του συμβασιοποιημένου ποσού, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Με την ενεργοποίηση της προαίρεσης θα γίνει, εφόσον χρειαστεί και χρονική παράταση της σύμβασης διάρκειας 6 μηνών το αργότερο ή  έως την εξάντληση του ποσού.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας  μελέτης, εκτιμήθηκαν με βάση την έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

Η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας θα γίνει με την διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού κάτω των ορίων και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ανά  ομάδα  ή  για  το  σύνολο  των  ομάδων  των  προς  προμήθεια  ειδών.

Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται σε τμήματα και περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • ΟΜΑΔΑ  1 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  ΥΛΙΚΑ – ΜΕΛΑΝΙΑ & ΤΟΝΕΡ
  • ΟΜΑΔΑ 2: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
  • ΟΜΑΔΑ 3:   ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

Προσφορές υποβάλλονται ανά ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων των παραπάνω ειδών σύμφωνα με τον αναλυτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη μελέτη και στη διακήρυξη.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθμ. 20/2023 μελέτη της υπηρεσίας.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/11/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 27/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε τους παρακάτω Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς ανά ομάδα: 1) ΑΝΑΛΩΣΙΜA ΥΛΙΚA–ΜΕΛΑΝΙA & ΤΟΝΕΡ (ομάδα 1): 255258, 2) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ομάδα 2): 255259, 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ (ομάδα 3): 255260, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης (ενδεικτικός  προϋπολογισμός), εκτός Φ. Π. Α., για την ομάδα ή τις ομάδες υλικών για τις οποίες ο υποψήφιος συμμετέχει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 β του Ν. 4412/2016, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. Πιο αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανά ομάδα είναι:

  • ΟΜΑΔΑ 1 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΜΕΛΑΝΙΑ & ΤΟΝΕΡ: 1.226,03€
  • ΟΜΑΔΑ 2 : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ: 888,42€
  • ΟΜΑΔΑ 3 : ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ: 704,08€

Σε περίπτωση που υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της σύμβασης, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 2.818,53€.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 150 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr καθώς και  την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 255258 για την Ομάδα 1 , το Νο. 255259  για την Ομάδα 2 και το Νο. 255260  για την Ομάδα 3 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)