Μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς, Χασιώτες και Λιοσιώτες, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00, μπροστά στο Μνημείο, στο δρόμο από Φυλή προς Μονή Κλειστών.