Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2ης /2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                 Φυλή, 15-02-2019
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                           Αριθμ.Πρωτ.: 5029
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

                                                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                    2ης /2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1. Εημέρωση για την ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Ενότητας Φυλής.

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

                                                                                ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ