Πίνακας Επιτυχόντων Διμήνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                               

Άνω Λιόσια 03-11-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

της αρ. πρωτ : 29940/30-10-2020 Ανακοίνωσης Δημάρχου.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1.
 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2.
 

ΡΙΖΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ( BOBCAT )

3.
 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ( JCB
)

4.
 

ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  ( JCB
)

5.
 

ΠΕΡΑΚΗΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ( ΑΡΠΑΓΗΣ )

6.
 

ΚΟΚΚΟΡΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ( ΑΡΠΑΓΗΣ )

7.
 

ΠΑΣΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με άδεια Γ΄ κατηγορίας

8.
 

ΚΟΚΚΟΡΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με άδεια Γ΄ κατηγορίας

9.
 

ΚΑΜΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με άδεια Β΄ κατηγορίας

10.
 

ΤΕΡΠΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

11.
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ                   ( Ταφέων – Εκταφέων
)

12.
 

ΤΣΙΓΚΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ                    ( Ταφέων –
Εκταφέων )

13.
 

ΧΑΤΖΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ                   ( Ταφέων – Εκταφέων
)

14.
 

ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ                        ( Ταφέων –
Εκταφέων )

15.
 

ΜΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                 ( Συνοδών
Απορριμματοφόρων )

16.
 

ΠΙΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                   ( Συνοδών
Απορριμματοφόρων )

17.
 

ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                   ( Συνοδών
Απορριμματοφόρων )

18.
 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                   ( Συνοδών
Απορριμματοφόρων )

19.
 

ΣΑΛΕΜ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΥΣΜΠΑΧ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                  ( Συνοδών
Απορριμματοφόρων )

20.
 

ΒΟΥΓΑΖΙΑΝΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                 ( Συνοδών
Απορριμματοφόρων )

21.
 

ΣΤΟΥΜΠΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                ( Συνοδών
Απορριμματοφόρων )

22.
 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                ( Συνοδών
Απορριμματοφόρων )

23.
 

ΛΙΟΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                   ( Συνοδών
Απορριμματοφόρων )