Πιστοποιητικό Ανάλυσης Νερού – 11/10/2019

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε δείγμα νερού που λήφθηκε στις 04/10/2019 από βρύση στο 1ο Δημοτικό σχολείο Άνω Λιοσίων.

Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων :

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ