ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 29-11-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

ethno

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                Ζεφύρι 26-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. 44183
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ζεφυρίου

…………………………………………………………..

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 29η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: “Ενημέρωση για την πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής”.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ