ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΣΤΙΣ 07-12-2018 & ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

ethno

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                              Φυλή, 03-12-2018
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 45060
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

 

ΠΡΟΣ
Μέλη Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
12ης /2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

    Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:
1. Ενημέρωση για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ