ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14-12-2018 & ΩΡΑ 20:00 Μ.Μ.

ethno

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Ζεφύρι 11-12-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                Αριθ. Πρωτ. 46442
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ζεφυρίου

…………………………………………………………..

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

     Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: “Προβλήματα από τη λειτουργία καταστημάτων – επιχειρήσεων στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής”.
                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                              ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ