Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Ο.Ε.για τις 12-5-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 08-05-2020
Αριθ. Πρωτ.: 10725

                                 

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 13 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12-5-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα παρακάτω θέματα:       

 

 1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη Έφεσης από τη Ν.Υ. του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, επί αγωγών εργαζομένων για επιδόματα αδείας και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δικηγόρος Ν.Υ. κα Ρεκουνιώτη Όλγα)

 1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη Έφεσης από τη Ν.Υ. του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, επί αγωγών εργαζομένων για επιδόματα αδείας και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δικηγόρος Ν.Υ. κα Ρεκουνιώτη Όλγα)

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ έτους 2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ 88/2020 Τ.Υ προϋπολογισμού 71.282,64€ (συμπ/νου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπειγουσών αναγκών & Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την Π.Υ. «ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 82/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 119.784,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την Προμήθεια «ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ» Α.Μ. 83/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 119.821,20 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την Π.Υ. «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ» Α.Μ. 81/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 119.350,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 15/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ., προϋπολογισμού 265.360,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) πολυετής δαπάνη.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού χρόνου για την Π.Υ ¨ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ¨ ΑΜ 312/2019 Τ.Υ προϋπολογισμού 467,19€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 12/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 11/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ. 14/2020 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

 1. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 235Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

 1. Επικύρωση της αρ. 15/20 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ν.π.δ.δ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Καμαρινόπουλος Παναγιώτης)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ