CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-05-2023 και ώρα 20:00

Αναρτήθηκε στις 8/05/2023, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                               
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 05-05-2023
Αριθ. Πρωτ.: 16416

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 9-5-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 16 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τa παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τις αρ. 90/23, 91/23, 92/23 & 93/23 ειλημμένες αποφάσεις του Δ.Σ κατά τις 13η, 14η & 15η  Έκτακτες Συνεδριάσεις Δια Περιφοράς, σύμφωνα με την αρ. 375/22 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).

 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για παράσταση σε δικασίμους που δεν μπόρεσε να παρασταθεί η δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας, λόγω απροβλέπτων αντικειμενικών συνθηκών.
 1. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 136/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 2231α ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», Αριθμός Μελέτης 206/2021 Τεχνικής Υπηρεσίας και Αντικατάσταση του 2ου Τακτικού Μέλους στην ως άνω ορισθείσα Επιτροπή.
 1. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 168/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Αριθμός Μελέτης 7/2022 Τεχνικής Υπηρεσίας και Ορισμός Εισηγητή Επόπτη για την ως άνω Προμήθεια.
 1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 75/2023 απόφασης Δ.Σ, περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 1. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ.» ΑΜ 18/2023.
 1. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» ΑΜ 182/2022.
 1. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Ορισμός Επόπτη Εισηγητή.
 1. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Ορισμός Επόπτη Εισηγητή.
 1. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΞΙ (6) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Αριθμός Μελέτης 305/20. ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 272.783,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
 1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»,
  Αριθμός Μελέτης 123/17.
 1. Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», Αριθμός Μελέτης 93/2021.
 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Β΄ΦΑΣΗ», Αριθμός Μελέτης 252/2022.
 1. Έγκριση 2ης παράτασης διάρκειας της σύμβασης για την εκτέλεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΆΝΩ ΚΙ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ3) ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ» Αριθμός Μελέτης 93/2022.

 

 1. Έγκριση 1ης παράτασης διάρκειας της σύμβασης για την εκτέλεση της μελέτης  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ‘’ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ’’ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Αριθμός Μελέτης 243/2022.
 1. Έγκριση διαμορφώσεως διπλής εισόδου εξόδου στο Κέντρο Αποθήκευσης & Διανομής Βρώσιμων Αλιευμάτων « Δ.Ι.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΙΧΘΥΗΡΩΝ» που βρίσκεται επί της οδού Εβδόμης 15 στο Ο.Τ. 3092, ΒΙΟ.ΠΑ., στη ΔΕ Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
 1. Έγκριση 7ης παράτασης, πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.Κ235Α, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» (Α.Μ.: 90Α/18).
 1. Διευθέτηση Οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ του Δήμου Φυλής και ιδιοκτησίας ΛΙΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στο Οικοδομικό Τετράγωνο 843 στην Πολεοδομική Ενότητα ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
 1. Έγκριση B΄ Κατανομή έτους 2023 ποσού 118.410,00ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (KAΠ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φυλής.
 1. Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής του υπ. αριθμ. υδρομέτρου W200B4-5.
 1. Αποδοχή ή μη πρότασης συνεργασίας εταιρίας RECYCOM.
 1. Επικύρωση της αριθ. 11/2023 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου, περί έγκρισης απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2022».
 1. Επικύρωση της αριθ. 12/2023 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου, περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ.».

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ