ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΣΤΙΣ 11-02-2019 & ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια: 7-2-2019
                                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 3699

 

                                                                                 Π Ρ Ο Σ

                                         Τ…………………………………………….…………………

                                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 11-2-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για να συζητήσουμε στην με αρ. 1 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί απότμησης-υποβιβασμού πεζοδρομίου επί της «΄Εβδομης» οδού (Ο.Τ. 3075) στο (ΒΙΟ.ΠΑ) του Δήμου Φυλής.
2. Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί απότμησης-υποβιβασμού πεζοδρομίου επί της οδού Λούρου 19 (Ο.Τ. 821) στην Π.Ε. Δροσούπολης του Δ. Φυλής Δ. Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                         ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ