CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για την 27-4-2022 και ώρα 12:00

Αναρτήθηκε στις 21/04/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 21-04-2022
Αριθ. Πρωτ.: 13624

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 21 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 27-4-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά αγωγής της Μάνδρου Κρινιώς, στη δικάσιμο της 11-5-2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά αγωγής του Μάνδρου Βασιλείου, στη δικάσιμο της 11-5-2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

  1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ενός (1) Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Χειριστή Bobcat) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Κοντούλα Ευθυμία)

  1. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού πίνακα για τις εργασίες: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 33/21).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

  1. Έγκριση Παράτασης πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ – ΑΡ. ΜΕΛ. 5/2020».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

  1. Κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.246/2020 Προϋπολογισμού Μελέτης: 448.510,50 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) δυνάμει του με αρ. πρ. 10017/28-3-22 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού κατόπιν και της διαπίστωσης επάρκειας επανορθωτικών μέτρων αυτοκάθαρσης του οικονομικιού φορέα «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, για την διασφάλιση των απαιτήσεων της νομοθεσίας περί αυτοκάθαρσης (ΑΔΑΜ: 21PROC009508250 10-11-2021) (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 184543).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

  1. Επικύρωση του υπ΄αριθμ. 10621/31.03.2022 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων για την Π.Υ. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 368/2021 Τ.Υ. προϋπολογισμού 248.000,00€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ), σύμφωνα με το υπ΄αριθμ 13063/18.04.2022 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ΄αριθμ. 9960/24.03.2022 1ου και 2ου Πρακτικού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση ή μη των Αποτελεσμάτων, για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με ΑΜ: 325/2021 ΤΥ προϋπολογισμού 496.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), δυνάμει του υπ΄αριθμ. 13296/19.04.2022 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων για τον Διεθνή Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Π.Υ. «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» Α.Μ. 333/2021 Τ.Υ. προϋπολογισμού 1.240.000,00€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ), δυνάμει του υπ΄αριθμ. 13413/19.04.2022 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ