CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 37ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 02-08-2022

Αναρτήθηκε στις 29/07/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 29-07-2022
Αριθ. Πρωτ.: 26468

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα  της  Δημοτικής  Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 2-8-2022, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ. 37 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο της οφειλής της Πάλλη Μαρίας, σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Βάμβουκας Παντελεήμων)

  1. Αποστολή Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συμμετέχοντος και προσωρινού αναδόχου της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 4.472.820,12 € με Φ.Π.Α 24% και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.3.1 της οικείας διακήρυξης – Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, προς την Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν.4412/2016.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Μ. 55/2019 Τ.Υ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 98.332,00€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 25681/21-7-2022 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 26318/27-07-2022 3ου Πρακτικού για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 330/2021  Τ.Υ.  προϋπολογισμού  9.108.669,80€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.:207/2018, Ανάδοχος: Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 95/2018 Προϋπολογισμός: 2.300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», Α.Μ. 75/2018, Προϋπολογισμός: 234.106,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

  1. Επικύρωση της αρ. 23/2022 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Δήμου Φυλής, περί έγκρισης Απολογισμού του ν.π.δ.δ., οικονομικού έτους 2021.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος ν.π.δ.δ. κ. Καμαρινόπουλος Παναγιώτης)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ