Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Δ.Σ στις 30-3-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Άνω Λιόσια 26-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 8592
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 3 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30-3-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα πιο κάτω θέματα :

  • Αποδοχή “Έκτακτης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19” από το Υπουργείο Εσωτερικών.
  • Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων.
  • Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσω πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας.
  • Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες.

 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ