Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Ζεφυρίου στις 29 Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 
Fax. 213 2038841
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  ΚΩΣΤΕΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ζεφύρι 22 -04-2020
Αριθ. Πρωτ. 9681

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

……..……………………………………………………

……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

   Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 29η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο : “ Ενημέρωση των Τοπικών Συμβούλων για τα περαιτέρω μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Δήμο Φυλής και άρα αφορούν και την Δημοτική Κοινότητα Ζεφυρίου σχετικά με τον κορωνοϊό ( COVID-19)

Το Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί “ Εκ περιφοράς “, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/Α ΄/11-3-2020 και ΦΕΚ 75/Α΄/ 30-3-2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΘΟΥΡΑΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ