Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 15-3-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Άνω Λιόσια 8-3-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ.: 7680
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                       ΠΡΟΣ
                               Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                               Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 15-3-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 5 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Επικύρωση της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

2. Έγκριση μετάβασης σχολικής ομάδας 2ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής στις Σέρρες από 11/04/2019 έως 14/04/2019.

3. Α’ Κατανομή έτους 2019 ποσού 108.726,66 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φυλής.

4. Υποβολή αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης ποσού 33.232,00 € από τον Δήμο Φυλής προς την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή για την κάλυψη κόστους εκτάκτων λειτουργικών αναγκών κι επισκευών σχολικών κτιρίων και προμήθειας ειδών Μ.Α.Π. για τις σχολικές καθαρίστριες.

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Φυλής» Α.Μ. 11/2016.

 

                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                              ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ