Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Ζεφυρίου στις 28 Μαΐου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 
Fax. 213 2038841
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :  ΚΩΣΤΕΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ζεφύρι 20 -05-2020
Αριθ. Πρωτ. 12099

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

……..……………………………………………………

……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με το άρθρο 89 του  Ν. 4555/2018,  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου,  την  28η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για το παρακάτω θέμα:

    ΘΕΜΑ  1ο   :    Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: “  Εξέταση αίτησης για την αποζημίωση οικοπέδου που βρίσκεται στο  Ο.Τ  91  της Δ.Ε. Ζεφυρίου.

     ΘΕΜΑ    2ο     :   Γνωμοδότηση για την διοργάνωση εκδήλωσης απόδοσης τιμών  για τους ήρωες δημότες μας που χάθηκαν στην Κύπρο το 1974.

    Υ.Σ.:  Το Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί “ εκ περιφοράς” λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις Πράξεις  Νομοθετικού Περιεχομένου (ΝΠΠ ΦΕΚ 55/Α΄  11/3/2020  και  ΦΕΚ 75 Α΄/ 30/3/2020.

      

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΘΟΥΡΑΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ