CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 61ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 13-9-2021

Αναρτήθηκε στις 10/09/2021, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 09-09-2021
Αριθ. Πρωτ.: 27935

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 61 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13-9-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για την κατάθεση Παρέμβασης του Δήμου Φυλής υπέρ της υπ’ αριθ. κατάθ. ΒΔΥ 111/2021 Προσφυγής Ανάκλησης (ΑΒΔ 7147/2021) της Ενωσης Εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.-ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.» και την παράστασή του κατά την εκδίκαση αυτής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7υ Τμήμα), στη δικάσιμο της 7-9-2021, δυνάμει της υπ’ αριθ.944/2021 Απόφασης Δημάρχου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων των Λιόση Δήμητρας κ.λ.π. κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της  8-9-2021, δυνάμει της υπ’ αριθ.953/2021 απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αγωγής των Λεβεντέρη Ελευθερίου & Brochi Olga κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 16-9-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΜΑΡΙΝΟ Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ, για τη νομική στήριξη αιρετού του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 14-9-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει  απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 1. Διαγραφή ποσών δυνάμει της υπ’ αρ. 1302/2021 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήμα 6ο Μονομελές, που αφορά την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.», κατά του Δήμου Φυλής, για την επιβολή Δημοτικού Τέλους Καθ/τας & Φωτισμού από 1-8-2009 έως 31-12-2009 και του αναλογούντος προστίμου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντης κ. Παντελεήμων Βάμβουκας)

 1. Διαγραφή ποσών δυνάμει της υπ’ αρ. 1306/2021 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήμα 6ο Μονομελές, που αφορά την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.», κατά του Δήμου Φυλής, για την επιβολή Δημοτικού Τέλους Καθ/τας & Φωτισμού από 1-1-2010 έως 31-5-2010 και του αναλογούντος προστίμου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντης κ. Παντελεήμων Βάμβουκας)

 1. Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ για την: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 141/21).

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου για την Παροσή Υπηρεσιών «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.94/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 60.760,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 14m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ» Α.Μ. 310/2020 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) προϋπολογισμού 223.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% ), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 27811/ 8-9-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 24268/4-8-2021 Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 177/21 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 27790/8-9-2021 2ου Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΟΤ 2147 α, ΟΤ 2151 α  και ΟΤ 855 Α ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 143/2020 (Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), προϋπολογισμού 245.965,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 179/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 223.200,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ» Α.Μ. 171/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 189.588,56€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΑΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 148/2021 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 184/2021 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» Α.Μ. 189/2021 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου για την Ανάθεση Υπηρεσιών που αφορούν στην παράταση μίσθωσης δύο πυροσβεστικών οχημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών για την αντιπυρική περίοδο 2021, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 865/11-8-2021 απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου για την Ανάθεση Υπηρεσιών που αφορούν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Φυλής στη θέση «ΦΙΧΘΙ», δυνάμει της υπ’ αριθμ. 870/12-8-2021 απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

 1. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου για την Ανάθεση Υπηρεσιών που αφορούν στην ενίσχυση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών της αντιπυρικής περιόδου 2021, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 912/20-8-2021 απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ