CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 81ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 16-11-2021

Αναρτήθηκε στις 15/11/2021, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 12-11-2021
Αριθ. Πρωτ.: 37154

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ.81 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

  1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), στη συζήτηση της Αγωγής του Πίνη Δημητρίου κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 9-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει 1240/2021 απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

  1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών                     κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, για την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), στη συζήτηση της Αγωγής των Νικολοπούλου Γεωργίας κ.λ.π. κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 12-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ.1241/2021 απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών-Περιουσιακών Διαφορών), στη συζήτηση της Αγωγής των Τσουπάκη Περσεφόνης κλπ κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 18-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), στη συζήτηση της Αίτησης των Αλπέντζου Κωνσταντίνας κλπ (συνολικά 6 εργαζομένων), κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 17-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), στη συζήτηση της Αίτησης των Βαζαίου Ελισαβετ κλπ (συνολικά 11 εργαζομένων), κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 17-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

  1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), στη συζήτηση της Αίτησης της Βουγαζιάνου Αφροδίτης κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 17-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

 

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 329/2021 μελέτης με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

  1. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 330/2021 μελέτης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ, ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΤΗΜΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 8.612.669,80 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  Φ.Π.Α.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

 

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ