Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Δ.Κ. Φυλής την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                           Φυλή, 29-07-2019
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ.: 30371  
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΣ                                
 Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

8ης /2019  Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

   Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

  1. Ενημέρωση για τις εκδηλώσεις της Δεκαπενταύγουστου στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

 

ΕΛΕΝΗ Ν. ΛΙΑΚΟΥ