Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 18-4-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Άνω Λιόσια 12-4-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ.: 13877

                                          ΠΡΟΣ
                                Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 18-4-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 8 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

2. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου κ. Κάρλου Σεραφείμ.

3. Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΠΑΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 2. ΠΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 3. ΠΑΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,     ΠΑΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 6. ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

4. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

5. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΞΙΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

6. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΙΣΙΔΩΡΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

7. Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΤΖΑΒΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

8. Επικύρωση της απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2018.

9. Επικύρωση της απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2018.

                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                              ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ