Πρόσκληση 9ης/2019 Συνεδρίασης Δ.Κ. Φυλής τη  Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                           Φυλή, 25-09-2019
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                     Αριθμ.Πρωτ.: 38107  
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΣ                                
 Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

9ης /2019  Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

   Σας προσκαλούμε για συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, τη  Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 μ.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη «Λειτουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης».

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ