Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 23-4-2019, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Άνω Λιόσια 19-4-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ.: 15287
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                     ΠΡΟΣ
                                 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                 Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

                     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 23-4-2019, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 9 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 99/18.

2. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Α.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» στα πλαίσια της πρόσκλησης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ».

3. Αποζημίωση ιδιοκτησίας με κτημ. αρ. 661726 στα Ο.Τ. 3067– 3068 της Π.Ε. ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιοσίων των : 1) Λιόση Άννας του Δημητρίου συζ. Γκιόκα Ιωάννη για έκταση 2,90 τ.μ 2) Λιόση Μαρίας του Δημητρίου για έκταση 2,90 τ.μ 3)Λιόση Αθανασίας του Νικολάου συζ. Λιόση Κων/νου για έκταση 0,70 τ.μ 4)Λιόση Δημητρίου του Κων/νου για έκταση 0,70 τ.μ 5)Λιόση Νικολάου του Κων/νου για έκταση 0,70 τ.μ 6) Λιόση Μαρίας του Κων/νου για έκταση 0,70 τ.μ 7) Λιόση Ευαγγελίας χα Χρήστου το γένος Καμπόλη Γεωργίου για έκταση 0,725 τ.μ 8)Λιόση Γεωργίου του Χρήστου για έκταση 1,0875 τ.μ 9) Λιόση Δημητρίου του Χρήστου για έκταση 1,0875 τ.μ 10) Γλαμπεδάκη Αντώνιου του Εμμανουήλ για έκταση 0,97 τ.μ 11) Γλαμπεδάκη Αικατερίνης του Εμμμανουήλ για έκταση 0,97 τ.μ
12) Γλαμπεδάκη Δημητρίου του Εμμανουήλ για έκταση 0,96 τ.μ 13) Λιόση Χαρίκλειας χήρα Γεωργίου το γένος Ξεΐνη Πέτρου για έκταση 0,725 τ.μ 14)Λιόση Δημητρίου του Γεωργίου για έκταση 2,175 τ.μ

4. Έγκριση διαμόρφωσης Εισόδου – Εξόδου μονάδος αποθήκευσης υγραερίου μεταξύ των οδών 45ης και 43ης στο Ο.Τ. 3065 Άνω Λιοσίων.

5. Έγκριση διαμόρφωσης Εισόδου – Εξόδου βιοτεχνίας επεξεργασίας καφέ στην συμβολή των οδών 36ης 1 Α και 34ης στο Ο.Τ. 3053 Άνω Λιοσίων.

6. Έγκριση διαπλάτυνσης πεζοδρομίου οδού Σωκράτους.

7. Συμμετοχή αθλητών του Δήμου μας, της ομάδας Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ, στο Πανελλήνιο Τουρνουά στη Σερβία από 31 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2019.

8. Συμμετοχή αθλητών του Δήμου μας, της ομάδας Δ.Α.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ, στο Πανελλήνιο Τουρνουά στη Λάρισα στις 11 & 12 Μαΐου 2019.

9. Επικύρωση της αρ. 28/19 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού, προσαρτήματος Ισολογισμού) οικονομικού έτους 2016 ν.π.δ.δ.

10. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΛΟΥΤΡΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

11. Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΓΚΙΟΚΑ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

12. Αποδοχή ή μη της αίτησης της Μπρέμπου Σοφίας για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

13. Αποδοχή ή μη της αίτησης της Αικατερίνης χήρας Χ. Πλαβούκου για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

14. Αποδοχή ή μη της αίτησης των Κληρον. Μπρέμπου Σοφίας χήρας Βασιλείου το γένος Σπυρίδωνος Αθανασίου, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

15. Αποδοχή ή μη της αίτησης της Βαρελά Ισιδώρας για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

16. Αποδοχή ή μη της αίτησης της Τριβέλλα Ελένης για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                       ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ