Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης ΣΔΚ Άνω Λιοσίων στις 30-9-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                     Άνω Λιόσια 26-9-2019
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 38490    
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

               

Π Ρ Ο Σ …………………………………………………………………………………………

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 30-9-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 9 συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας τα εξής θέματα:

 

  1. Πρόταση για τον ορισμό Πρακτικογράφου του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λιοσίων.
  2. Συγκρότηση του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λιοσίων σε Σώμα.
  3. Ενημέρωση για τις τροποποιήσεις του Ν.4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) σχετικά με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Κοινότητας (Αρ. Εγκυκλίου 88/19 Α.Π.59846/21-8-19).

            

                     

 Ο Πρόεδρος

 

ΛΙΟΣΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ