Πρόσκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου της 29ης Αυγούστου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Ζεφύρι 26-08-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. 33185
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Ζεφυρίου

……..……………………………………………………

……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

    Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με το άρθρο 88 του  Ν. 3852/2010,  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου,  την  29η  Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00,  στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

        1.-   Γνωμοδότηση για τη διοργάνωση Πολιτιστικών – Εορταστικών Εκδηλώσεων της Δημοτικής

                Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής <<ΖΕΦΥΡΕΙΑ>>.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ