Πρόσκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου της 30ης Σεπτεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Ζεφύρι 25-09-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. 37994
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Ζεφυρίου

……..……………………………………………………

……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με το άρθρο 88 του  Ν. 3852/2010,  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου,  την  30η  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00,  στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

        1.-   Ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου για τη λειτουργία του Συμβουλίου της Δημοτικής

                Κοινότητας Ζεφυρίου.

 

 

 

                                                   

                                

 

                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ