Πρόσκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου της 31ης Ιανουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζεφύρι 28-01-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2388
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 213 2038801 – 213 2038820
Fax. 213 2038841
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ζεφυρίου
……..……………………………………………………

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, την 31η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζεφυρίου προκειμένου να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα: “Εξέταση αίτησης για την αγορά
ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 96 ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του
Δήμου Φυλής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ