CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

39ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ο.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

Αναρτήθηκε στις 25/05/2023, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 23-05-2023

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 23η του μήνα Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη ο κάτωθι υπογράφων Καματερός Δημήτριος,  υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθη κατά την από 23-5-2023   συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
188 Έγκριση  έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την εκπροσώπηση του Δήμου Φυλής και την μετάβαση υπαλλήλου στη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe «Rethinking Local Policies» στην πόλη Γάνδη του Βελγίου για το διάστημα 30 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2023 και ορισμός Yπολόγου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18840/23-5-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

189 Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» Α.Μ. 127/2022 Τ.Υ. προϋπολογισμού 73.581,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 17170/11-5-2023 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18841/23-5-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

190 Επικύρωση του υπ΄αριθμ. 14456/24-4-2023 1ου και 2ου  Πρακτικού  Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση ή μη των Αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ» Α.Μ. 18/2023 Δ/νση Τεχν. Υπ., προϋπολογισμού 159.159,90€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 18179/ 18-5-2023 3ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18842/23-5-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

191 Έγκριση Αναγκαιότητας της Δαπάνης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ» ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 123/2023 Τ.Υ.,  προϋπολογισμού 72.368,88€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), Καθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης και Συγκρότηση  Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18844/23-5-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

192 Ορισμός νέου Υπολόγου διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής Οικ. Έτους 2023, λόγω αλλαγής Προέδρου, βάσει του άρθρου 10 του  Ν. 5043/23.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18845/23-5-2023 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..
2. Λιόση Μαρία ………………