27 Σεπτεμβρίου, 2022

49ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 49ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

21 Σεπτεμβρίου, 2022

48ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

14 Σεπτεμβρίου, 2022

47ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 47ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

14 Σεπτεμβρίου, 2022

46ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

12 Σεπτεμβρίου, 2022

44ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >