29 Σεπτεμβρίου, 2023

63ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ο.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 63ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

21 Σεπτεμβρίου, 2023

62ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ο.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 62ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

19 Σεπτεμβρίου, 2023

61ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ο.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 61ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

12 Σεπτεμβρίου, 2023

60ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ο.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 60ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

4 Σεπτεμβρίου, 2023

59ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ο.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 59ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε....

Περισσότερα >