31 Ιανουαρίου, 2023

11ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

31 Ιανουαρίου, 2023

10ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

30 Ιανουαρίου, 2023

9ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

27 Ιανουαρίου, 2023

8ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

25 Ιανουαρίου, 2023

7ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >