CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

44ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

Αναρτήθηκε στις 12/09/2022, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 08-09-2022

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 8η του μήνα Σεπτεμβρίου  του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη  ο κάτωθι υπογράφων Καματερός Δημήτριος,  υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από  8-9-2022  (ΕΚΤΑΚΤΗ) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
422  Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της Έφεσης της Φουσέκη Ανδριανής κατά του Δήμου Φυλής και της υπ’ αριθ. Α3591/2021 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στη δικάσιμο της 12-9-2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30626/8-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

423 Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας), στη συζήτηση της Αίτησης Ακυρώσεως του Ακριβού Ευάγγελου κατά 1) της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Δ. Αττικής, 2) του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  νομίμως κοινοποιούμενης στο Δήμο Φυλής, με την οποία ο Δήμος κατέστη διάδικος, κατά τη δικάσιμο της 20-9-2022 καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30672/8-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………
2. Γιώργα Ανδριάνα ………………