CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

46ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

Αναρτήθηκε στις 14/09/2022, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 12-09-2022

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα  ο κάτωθι υπογράφων Καματερός Δημήτριος,  υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από  12-9-2022  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  Ενημέρωση μελών Οικονομικής Επιτροπής  για τις ειλημμένες αποφάσεις  της Ο.Ε. κατά την 44η & την 45η έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, σύμφωνα με την αρ. Εγκυκλίου 374 Α.Π.:39135/30-5-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».    
426  Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση), κατά της υπ’ αριθ. 1189/2021 απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εμπράγματου Δικαίου), επί αγωγής των Σοφίας Τσίγκου και Δήμητρας Τσίγκου κατά του Δήμου Φυλής και παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30948/12-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

427 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση), κατά της υπ’ αριθ. 1190/2021 απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εμπράγματου Δικαίου), επί αγωγής των Σοφίας Τσίγκου και Δήμητρας Τσίγκου κατά του Δήμου Φυλής και παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30949/12-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

428 Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση), κατά της υπ’ αριθ. 1193/2021 απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εμπράγματου Δικαίου), επί αγωγής των Σοφίας Τσίγκου και Δήμητρας Τσίγκου κατά του Δήμου Φυλής και παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 30950/12-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

429 Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ. 34ο Μονομελές), στη συζήτηση της Ανακοπής ΚΕΔΕ της Λαμπροπούλου Πετρούλας κατά του Δήμου Φυλής, που αφορά ακύρωση διοικητικού προστίμου, κατά τη δικάσιμο της  22-9-2022 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30951/12-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

430 Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ», προϋπολογισμός μελέτης:700.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Ανάδοχος: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΠΕ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30953/12-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

431 Συμμόρφωση στην υπ’ αριθμ. 1255/2022 Απόφαση του Μονομελούς Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ που αφορά την υποβληθείσα προσφυγή κατά της Διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ». Α.Μ. 99/2022 Τ.Υ. & Ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30954/12-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

432 Λήψη απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 357/2021, Προϋπολογισμού 200.880,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30955/12-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

433 ΄Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & ‘Ορων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ  ΜΕ  ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»  με  Α.Μ. 127/2022 Τ.Υ., προϋπολογισμού 73.581,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30956/12-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

434 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»  με  Α.Μ. 132/2022 Τ.Υ., προϋπολογισμού 185.476,72 (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30957/12-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

435 Επικύρωση της αρ.20/22 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί έγκρισης 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30958/12-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

436 Ορθή επανάληψη της αρ. 396/2022 απόφασης Ο.Ε. ως προς την έγκριση θέσεων ωρομίσθιων μουσικών Εκπαιδευτών λαϊκών οργάνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, υπό τη μορφή αντιτίμου ( άρθρο 107 του Ν. 4483/2017 ).

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ  ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

30959/12-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………
2. Λιόση Μαρία ………………