CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

47ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

Αναρτήθηκε στις 14/09/2022, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 47ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 13-09-2022

          Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 13η του μήνα Σεπτεμβρίου  του έτους 2022, ημέρα  Τρίτη  ο κάτωθι υπογράφων Καματερός Δημήτριος,  υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από  13-9-2022  (ΕΚΤΑΚΤΗ) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
437 Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου για την Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών  κ. ΜΑΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για υπεράσπιση αιρετού του Δήμου Φυλής, δυνάμει της αρ. 912/22 απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

31173/13-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

438 Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ για την παροχή νομικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν για υπεράσπιση αιρετού και τυχόν άλλου δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

31174/13-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………
2. Λιόση Μαρία ………………