CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

48ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

Αναρτήθηκε στις 21/09/2022, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 20-09-2022

 

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 20η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη   ο κάτωθι υπογράφων Καματερός Δημήτριος,  υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 20-9-2022  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
439 Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής οδοιπορικών και ορισμός Υπολόγου για την κάλυψη εξόδων για τη συμμετοχή δέκα (10) υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας & επτά (7) της Διεύθυνσης Περιουσίας & Προμηθειών σε Οικονομικό FORUM που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από 10 έως 12/11/2022.

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32018/20-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

440 Λήψη απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 2147α, Ο.Τ 2151α ΚΑΙ Ο.Τ. 855Α ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 143/2020, Προϋπολογισμού 245.965,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32019/20-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

441 Εισήγηση για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» (Αρ. μελέτης 329/2021).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32020/20-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

442 Έγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Π.Δ. 41/ 18» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: VASARTIS SA

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32021/20-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

443 Επικύρωση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ    ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 153/22, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32017/20-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

444  Έγκριση του με αρ. πρωτ. 31234/14-09-2022 Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης και Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ» Α.Μ. 42/2019, Προϋπολογισμού:  534.353,34€ με Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32022/20-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

445 Έγκριση του με αρ. πρωτ. 31246/14-09-2022 Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης και Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ“ Ο.Τ. 21 ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 43/2019, Προϋπολογισμού: 152.221,47 € με Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32024/20-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

446 Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» (Α.Μ. 93/2021).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32025/20-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

447 Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. για το έργο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 329/21.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32026/20-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

448 Έγκριση 1ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 38/2021.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32027/20-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

449 Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, σε Ανακοίνωση Δίκης, Προσεπίκληση σε Κύρια Αναγκαστική Παρέμβαση & Παρεμπίπτουσα Αγωγή, που άσκησε ο Στέργιος Σπύρου.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32028/20-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………
2. Λιόση Μαρία ………………