49oς Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 49ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  24-11-2020

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 24η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα  Τρίτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 24-11-2020 (δια περιφοράς)  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

362

Εισήγηση
προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020                   

 (6η
Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2020).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

32452/24-11-20

 

363

Έγκριση Προσχεδίου Προϋπολογισμού 2021.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

32453/24-11-20

 

364

Επιστροφή
Πάγιας Προκαταβολής Δήμου Φυλής, Οικονομικού Έτους 2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32454/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

365

Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού  για την αντιμετώπιση αναγκών κοινωνικών υπηρεσιών, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών
για το έτος 2020»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32455/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

366

Έγκριση
ή μη της έγκρισης κατάρτισης Μητρώου εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων)
έτους 2020-2021 δια μέσου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις-παγετό στην περιοχή ευθύνης
του Δήμου Φυλής

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32457/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

367

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 31691/17-11-2020 1ου  Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού για το ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ εκτιμώμενης αξίας
13.094.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΔΑ-ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΑΜ 155/2020
Τ.Υ προϋπολογισμού  26.000.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32458/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

368

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 3/17-11-2020 πρακτικού Φορολογικής Επιτροπής που αφορά
ενστάσεις τελών ύδρευσης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32459/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

369

Έγκριση
σύναψης και όρων 3ης  τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για τη: «ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32461/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

370

Επικύρωση
της αρ. 36/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του
Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 6ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ.».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32462/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

371

Επικύρωση
της αρ.27/2020 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί Ζεφυρίου Δήμου Φυλής, περί έγκρισης 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32463/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

372

Επικύρωση
του υπ’ αριθμ. 32295/23-11-2020 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού ανάδειξης ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ (ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΥΣΙΜΑ κ΄ ΤΜΗΜΑ 2:
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 &
2022» ΑΜ 51/2020 Τ.Υ προϋπολογισμού  1.893.581,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), μετά την
έκδοση της υπ’ αριθμ 1485/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ σχετικά με την απόρριψη της
υποβληθείσας προσφυγής

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ  ΕΚΤΑΚΤΟ  & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

32464/24-11-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..