CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

49ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

Αναρτήθηκε στις 27/09/2022, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 49ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 26-09-2022

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου  του έτους 2022, ημέρα  Δευτέρα  ο κάτωθι υπογράφων Καματερός Δημήτριος,  υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 26-9-2022  (ΕΚΤΑΚΤΗ) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
450

Έγκριση τροποποιημένου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Δήμου Φυλής και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρίας του Δήμου Φυλής Μ.Α.Ε. για την ωρίμανση και τη διενέργεια της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005 του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32814/26-9-2022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………
2. Λιόση Μαρία ………………