56oς Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 56ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  30-12-2020

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 30η  του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα  Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Λυρίτσης Λάμπρος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 30-12-2020 (δια περιφοράς) ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

450

Παράταση
της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών για τον ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ” Α.Μ. 251/2020 ΤΥ για την ορθή παροχή Διευκρινίσεων
κ΄ ορισμό νέας Καταληκτικής ημερομηνίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

36918/30-12-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

451

Έγκριση
αιτήματος αποζημίωσης του κυρίου Σωφρονίου Τιγκιρίδη για την ζημιά του Ι.Χ.
επιβατικού αυτοκινήτου του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   36936/30-12-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

452

Διοικητική
τακτοποίηση  αρχείου οχημάτων Δήμου Φυλής  σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.
4735/20.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

36937/30-12-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..