CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

61ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021

Αναρτήθηκε στις 14/09/2021, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 61ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  13-09-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 13η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  η  πιο κάτω υπογεγραμμένη  Καρποδίνη Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 13-9-2021 (δια περιφοράς)  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 407 Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για την κατάθεση Παρέμβασης του Δήμου Φυλής υπέρ της υπ’ αριθ. κατάθ. ΒΔΥ 111/2021 Προσφυγής Ανάκλησης (ΑΒΔ 7147/2021) της Ενωσης Εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.-ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.» και την παράστασή του κατά την εκδίκαση αυτής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7ο Τμήμα), στη δικάσιμο της 7-9-2021, δυνάμει της υπ’ αριθ.944/2021 Απόφασης Δημάρχου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28414/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 408 Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών                    κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων των Λιόση Δήμητρας κ.λ.π. κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της  8-9-2021, δυνάμει της υπ’ αριθ.953/2021 απόφασής του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28419/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 409 Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αγωγής των Λεβεντέρη Ελευθερίου & Brochi Olga κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 16-9-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει απόφασης Δ.Σ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28420/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

410 Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΜΑΡΙΝΟ Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ, για τη νομική στήριξη αιρετού του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 14-9-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει  απόφασης Δ.Σ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28421/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

411 Διαγραφή ποσών δυνάμει της υπ’ αρ. 1302/2021 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήμα 6ο Μονομελές, που αφορά την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.», κατά του Δήμου Φυλής, για την επιβολή Δημοτικού Τέλους Καθ/τας & Φωτισμού από 1-8-2009 έως 31-12-2009 και του αναλογούντος προστίμου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28424/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

412 Διαγραφή ποσών δυνάμει της υπ’ αρ. 1306/2021 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήμα 6ο Μονομελές, που αφορά την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.», κατά του Δήμου Φυλής, για την επιβολή Δημοτικού Τέλους Καθ/τας & Φωτισμού από 1-1-2010 έως 31-5-2010 και του αναλογούντος προστίμου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28425/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

413 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ για την: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 141/21).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28426/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

414 Λήψη απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου για την Παροσή Υπηρεσιών «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.94/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 60.760,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28428/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

415 Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 14m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ» Α.Μ. 310/2020 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) προϋπολογισμού 223.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% ), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 27811/8-9-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28429/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

416 Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 24268/4-8-2021 Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 177/21 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28430/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

417 Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 27790/8-9-2021                              2ου  Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΟΤ 2147 α, ΟΤ 2151 α  και ΟΤ 855 Α ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 143/2020 (Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), προϋπολογισμού 245.965,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28431/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

418 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών &  Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  Α.Μ. 179/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 223.200,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28432/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

419 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ»  Α.Μ. 171/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 189.588,56€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28434/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

420 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΑΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  Α.Μ. 148/2021 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28435/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

421 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 184/2021 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28436/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

422 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» Α.Μ. 189/2021     Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28437/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

423 Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου για την Ανάθεση Υπηρεσιών που αφορούν στην παράταση μίσθωσης δύο πυροσβεστικών οχημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών για την αντιπυρική περίοδο 2021, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 865/11-8-2021 απόφασής του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28438/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

424 Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου για την Ανάθεση Υπηρεσιών που αφορούν στην αντιμετώπιση  της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Φυλής στη θέση «ΦΙΧΘΙ», δυνάμει της υπ’ αριθμ. 870/12-8-2021 απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28439/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

425 Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου για την Ανάθεση Υπηρεσιών που αφορούν στην ενίσχυση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών της αντιπυρικής περιόδου 2021, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 912/20-8-2021 απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28440/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

426 Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου, για τη δαπάνη που αφορά την υποδοχή, μεταφορά, ξενάγηση, παράθεση εθιμοτυπικού γεύματος και ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων σε μέλη αντιπροσωπίας από χώρες της Ε.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS project SE-RRIC

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ  ΕΚΤΑΚΤΟ  & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

28444/13-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία………………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………