CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

70ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021

Αναρτήθηκε στις 13/10/2021, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 70ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  12-10-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 12η  του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα  Τρίτη ο  πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 12-10-2021 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
474 Έγκριση ασκηθείσας Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων του Δήμου Φυλής, κατά των εταιρειών: 1) «ENERGA POWER TRADING Α.Ε.», 2) «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 3) «HELLAS POWER Α.Ε.» και              4) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΦΛΩΡΟΥ, από το δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο & παροχή πληρεξουσιότητας στον ανωτέρω δικηγόρο για την νομική εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση αυτής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη δικάσιμο της 1-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32575/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

475 Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του  Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, στη συζήτηση της Αναίρεσης των Σόνιας χας Αθ. Βερούτη κλπ, κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 1-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32576/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

476 Παροχή πληρεξουσιότητας για άσκηση Ανταίτησης από δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου, ενώπιον του  Τριμελούς  Εφετείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αίτησης των Σωτηρόπουλου Ιωάννη κλπ κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της  2/11/2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32577/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

477 Αποδοχή ή μη του αιτήματος του ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32578/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

478 Αποδοχή ή μη του αιτήματος των: α) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και β) ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32579/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

479 Αποδοχή ή μη του αιτήματος της ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΦΟΥΡΑΚΗ Χαράλαμπου, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς της με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής της.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32580/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

480 Αποδοχή ή μη του αιτήματος των ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΦΟΥΡΑΚΗ του Νικολάου και ΕΛΕΝΗΣ συζ. ΦΟΥΡΑΚΗ Χαράλαμπου, το γένος Ζαμπίθα Γρηγορίου, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους & εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32582/12-10-21  
481 Αποδοχή ή μη του αιτήματος των ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΟΛΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ και ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους & εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32583/12-10-21  
482 Αποδοχή ή μη του αιτήματος της ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΞΑΝΘΗΣ συζ. Παναγιώτη, το γένος Κουλουριώτη Ευαγγέλου, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς της με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής της & εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32584/12-10-21  
483 Έγκριση αιτήματος των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής:  1) Ειρήνης Ντίνου,  2) Όλγας Ρεκουνιώτη, 3) Αικατερίνης Αλεξοπούλου &   4) Ελένης Καμπόλη, περί  εξώδικου συμβιβασμού επί Αγωγών τους με ΓΑΚ 3571/20, 3572/2, 3009/21 & 3006/21 αντίστοιχα, μετά από σχετική γνωμοδότηση του εξειδικευμένου δικηγόρου Ιωάννη Πίκουλα, δυνάμει των υπ’ αριθ.351/2021 & 442/2021 Αποφάσεων Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32585/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

484 Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεσης) κατά της με αρ. 6/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών της δικηγόρου Όλγας Ρεκουνιώτη κατά του Δήμου Φυλής και κατά της αρ. 7/2021 όμοιας απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών της δικηγόρου Ειρήνης Ντίνου, σχετικά με μη νόμιμες κρατήσεις για εισφορά αλληλεγγύης από την αντιμισθία τους, μετά από σχετική γνωμοδότηση των δικηγόρων Γεωργίου Πολίτη και Ιωάννη Πίκουλα

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32586/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

485 Ανάκληση της υπ’ αριθμ 437/2021 Απόφασης Ο.Ε., λόγω εκ παραδρομής εισαγωγής του θέματος στην ημερήσια συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου έτους 2021 (Πρακτικό 63ο).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32587/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

486 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 116/2021 Απόφασης Ο.Ε., λόγω μη δημοσίευσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32588/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

487 Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.  217/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), δυνάμει του υπ΄ αριθμ. 31321/1-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32590/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

488 Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 177/21 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 31343/1-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32591/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

489 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών &  Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  Α.Μ.: 243/2019 Τ.Υ., προϋπολογισμού 83.700,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32623/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

490 Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.:207/2018, Ανάδοχος:   Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32592/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

491 Επικύρωση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού – Αξιολόγηση των Αιτιολογήσεων Προσφορών των Οικονομικών Φορέων και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για το Έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 213/2020,  Προϋπολογισμός Μελέτης: 6.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.).(ΑΔΑΜ: 21PROC008838360 30-06-2021)  (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 181992)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32593/12-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία………………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………