CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

71ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021

Αναρτήθηκε στις 13/10/2021, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 71ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  13-10-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 13η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 13-10-2021 (δια περιφοράς) ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
492 Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αγωγής (Εργατικά-Περιουσιακή Διαφορά) της Γεραμάνη Μαρίας κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 14-10-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32710/13-10-21   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

493 Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αγωγής (Εργατικά-Περιουσιακή Διαφορά) της Βασιλείου Ζαχαρούλας κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 14-10-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

32712/13-10-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία………………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………