CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

80ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021

Αναρτήθηκε στις 17/11/2021, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 80ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  15-11-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα η πιο κάτω υπογεγραμμένη Καρποδίνη Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 15-11-2021 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
572 Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί παροχής πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών                        κ. ΚΟΝΔΥΛΗ Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, για παροχή νομικών υπηρεσιών σύνταξης απόψεων ενώπιον της ΑΕΠΠ σε προδικαστική προσφυγή της εταιρίας ΟΔΟΣ ΑΤΕ,  δυνάμει της υπ’ αριθ. 1238/2021 απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

37435/15-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

573 Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021                     (14η αναμόρφωση οικ. έτους 2021).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

37436/15-11-21  
574 Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση (άρθρο 32 παρ 2γ) για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 292/2021, προϋπολογισμού 48.600,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’αριθμ. 36323/8-11-2021 Πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

37437/15-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

575 Έγκριση όρων διακήρυξης, με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018-2019» της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»-Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ)5029604 με Α.Μ. 43Κ/2021 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 7.623.240,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

37438/15-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

576 Έγκριση σύναψης και όρων 3ης τροποποίησης-παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Φυλής, του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλής  και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ (ΧΑΣΙΑ)».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

37439/15-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

577 Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΕΞΙ (6) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 305/20) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

37440/15-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

578 Έγκριση 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ του ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» (Α.Μ. 317/2016).

Ανάδοχος:  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

37441/15-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

579 Έγκριση 4ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19-7-19» (ΑΡ. ΜΕΛ. 212/2019).ΑΝΑΔΟΧΟΣ: STAR ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

37442/15-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία………………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………