CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

82ος Πίνακας Ανάρτησης Ο.Ε.. Δήμου Φυλής Έτους 2021

Αναρτήθηκε στις 23/11/2021, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 82ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  19-11-2021

 

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 19η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή η πιο κάτω υπογεγραμμένη Καρποδίνη Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 19-11-2021 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
588 Απόδοση δαπανών Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2021 και απαλλαγή Υπολόγου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

38474/19-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

589 Επικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 6/2021,  Προϋπολογισμός Μελέτης: 397.295,86 € (με Φ.Π.Α.). (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 184222)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

38475/19-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

590 Επικύρωση της αρ. 34/21 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ», περί έγκρισης της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ν.π.δ.δ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

38476/19-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

591 Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΖΕΡΒΑ ΜΗΝΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), στη συζήτηση της Αγωγής του Παπαδήμα Μελετίου κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 22-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ. 229/2021 απόφασης Δ.Σ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ  ΕΚΤΑΚΤΟ  & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

38477/19-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

592 Ανάκληση της υπ’ αριθ.78/2021 Απόφασης Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ψ2ΝΑΩΗΤ-40Κ) και παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων), στη συζήτηση της ένδικης Αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης  & αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτριωθέντος, του Παπαδήμα Δημητρίου κατά του Δήμου Φυλής, στην εξ αναβολής δικάσιμο της 23-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ. 230/2021 απόφασης Δ.Σ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ  ΕΚΤΑΚΤΟ  & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

38478/19-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

593 Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), στη συζήτηση της Αίτησης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης & αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτριωθέντος, της Ρουμελιώτη Γιαννούλας κατά του Δήμου Φυλής, στην εξ αναβολής δικάσιμο της 23-11-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ. 230/2021 απόφασης Δ.Σ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ  ΕΚΤΑΚΤΟ  & ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

38479/19-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία………………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………