CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

84ος Πίνακας Ανάρτησης Ο.Ε.. Δήμου Φυλής Έτους 2021

Αναρτήθηκε στις 29/11/2021, στην κατηγορία Πίνακες Ανάρτησης Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 84ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  26-11-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 26η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα  Παρασκευή  η πιο κάτω υπογεγραμμένη Καρποδίνη Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 26-11-2021 (δια περιφοράς) ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
618 Έγκριση  Μετάθεσης της  ημερομηνίας  Ηλεκτρονικής  Αποσφράγισης  Διαγωνισμού  στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» Α.Μ. 268/2021, α/α  ΕΣΗΔΗΣ 142071, λόγω διακοπής λειτουργίας στο υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

39696/26-11-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία………………
2. Γιώργα Ανδριάνα………………