Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΣΑΡΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
3. ΣΧΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΜΑΥΡΟΣ ΔΑΥΙΔ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
7. ΚΟΥΡΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ