20 Δεκεμβρίου, 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 12η/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ...

Περισσότερα >

20 Δεκεμβρίου, 2018

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ … ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 & ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                               ...

Περισσότερα >

20 Δεκεμβρίου, 2018

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την Τετάρτη 09/01/2019 και ώρα 16:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ...

Περισσότερα >