15 Νοεμβρίου, 2023

11ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

27 Οκτωβρίου, 2023

10ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

24 Οκτωβρίου, 2023

9ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

26 Ιουλίου, 2023

8ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

19 Ιουλίου, 2023

7ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >