23 Μαρτίου, 2023

4ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Σ. Κ. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

23 Φεβρουαρίου, 2023

2ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Σ. Κ. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

19 Ιανουαρίου, 2023

1ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Σ. Κ. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

12 Ιανουαρίου, 2023

15ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Σ. Κ. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

12 Ιανουαρίου, 2023

14ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Σ. Κ. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >