22 Νοεμβρίου, 2022

13ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Σ. Κ. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

27 Οκτωβρίου, 2022

12ος Πίνακας Αποφάσεων του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λιοσίων του Δ. Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

23 Σεπτεμβρίου, 2022

10ος Πίνακας Αποφάσεων του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λιοσίων του Δ. Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

6 Σεπτεμβρίου, 2022

8ος Πίνακας Αποφάσεων του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λιοσίων του Δ. Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

28 Ιουλίου, 2022

7ος Πίνακας Ανάρτησης του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λιοσίων του Δ. Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >