26 Ιουλίου, 2023

8ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Σ. Κ. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

23 Ιουνίου, 2023

7ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Σ. Κ. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

8 Μαΐου, 2023

6ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Σ. Κ. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

26 Απριλίου, 2023

5ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Σ. Κ. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >

23 Μαρτίου, 2023

4ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Σ. Κ. Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής Έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ...

Περισσότερα >