17 Δεκεμβρίου, 2021

DYPALL Network

Το δίκτυο DYPALL αποτελεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα με περισσότερες από 60 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές από περισσότερες από 30...

Περισσότερα >

17 Δεκεμβρίου, 2019

FI CAMPUS 2019

To 2019 o Δήμος Φυλής συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η εκδήλωση αυτή...

Περισσότερα >

17 Δεκεμβρίου, 2018

E.S.N. – European Social Network

Ο Δήμος Φυλής συμμετέχει στο Δίκτυο E.S.N. το οποίο προωθεί την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών στα αντικείμενα της υγείας, εκπαίδευσης,...

Περισσότερα >

17 Δεκεμβρίου, 2019

City Enabler

Τον Ιούνιο 2019, ο Δήμος Φυλής συμμετείχε στην πλατφόρμα City Enabler, που μπορεί να στηρίξει την ενεργοποίηση στρατηγικών και να διευκολύνει το συντονισμό των ενεργειών για την επιτυχή ανάπτυξη...

Περισσότερα >

17 Δεκεμβρίου, 2021

Walk The Global Walk

Το πρόγραμμα Walk the Global Walk στοχεύει στο να ενισχύσει παγκόσμιες συμπράξεις μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινοτήτων,  δημιουργώντας ένα κοινό εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα...

Περισσότερα >