8 Νοεμβρίου, 2022

58ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ο.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 58ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

27 Οκτωβρίου, 2022

57ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ο.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 57ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

27 Οκτωβρίου, 2022

56ος Πίνακας Ανάρτησης Αποφάσεων Ο.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 56ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

14 Οκτωβρίου, 2022

55ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 55ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >

12 Οκτωβρίου, 2022

54ος Πίνακας Ανάρτησης O.Ε. Δήμου Φυλής Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 54ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ...

Περισσότερα >