22 Μαρτίου, 2019

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης Ο.Ε. στις 26-3-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περισσότερα >

12 Μαρτίου, 2019

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Ο.Ε. στις 15-3-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περισσότερα >

6 Μαρτίου, 2019

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Ο.Ε. στις 8-3-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          ...

Περισσότερα >

1 Μαρτίου, 2019

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Ο.Ε. στις 4-3-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  ...

Περισσότερα >

25 Φεβρουαρίου, 2019

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26-2-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                        ...

Περισσότερα >